Lovni turizam

Nudimo ekskluzivne i atraktivne lovove u lovištima u blizini Karlovca na prepelice, trčke, fazane, šljuke, patke, liske, zeca, golubove, divlje svinje, srne, srnjake i medvjeda.

Sva lovišta obiluju s prirodnom divljači i kao takva, uz prirodne ljepote i slobodu u lovu (lovite sami ili udruštvu koje Vama odgovara uz vlastite pse) pružit će Vam nezaboravne trenutke!

Na svim terenima obezbjeđen je vrlo kvalitetan smještaj u hotelu ili privatnom apartmanu uz odličnu domaću hranu!

Po potrebi iznajmljujemo puške i adekvatnu municiju, lovačke pse iznimnih kvaliteta i organiziramo prijevoz do lovišta za veće grupe lovaca.

VAŽNO! Mogućnost treninga pasa ptičara na trčku, prepelicu i fazana + trening na vodi!

U cijenu svakog lova je uključeno:

 • Organizacija lova
 • Vodič
 • lovni dan
 • priprema terena
 • prevodilac
 • skladištenje i priprema divljači
 • uporaba vlastitih pasa i za pojedinu divljač, sva ili dio divljačine

U cijenu nije uračunato:

 • lovna karta za HR (vrijedi za kalendarsku godinu – cca 60€)
 • piće
 • smještaj i hrana
 • iznajmljivanje pušaka, municije i pasa
 • poseban ili dodatni prijevoz do i po lovištu
 • box za pse
 • sve drugo što nije navedeno u cjeniku

TRENING I OBUKA PASA PTIČARA – NAJPOVOLJNIJA PONUDA

Na preglednim ravničarskim terenima bogatim s divljači (trčka, prepelica, fazan) iz prirodnog uzgoja (popotrebi može se ispustiti trčka i fazan iz našeg uzgoja).

Svakodnevno je moguć izlazak na teren i to dan za danom ili u aranžmanu od nekoliko dana sa izmjenom divljači. Blizina vode (kanali, bare, rijeka) – moguć trening i obuka psa na vodi! Moguće obezbjediti odstreljnu divljač za hladni aport sa suhoga i iz vode!

 • Uz trening moguć i dostrel divljači pred psom (osobno ili naš strelac).
 • Odstrelna divljač se naplaćuje po cjeniku!

NAJEKSKLUZIVNIJE – LOV PTICAMA GRABLJIVICAMA!

Na vrhunskim otvorenim lovačkim terenima moguće sokolarenje na prepelice, fazane, trčke i patke. Također nudimo mogućnost sudjelovanja u sokolarskom lovu ako i niste sokolar, a želite okusiti čar tradicionalnog sokolarskog lova sa našim sokolarskim pticama i psima.
Idealne grupe od 1-5 sokolara

Idealne grupe od 1-5 sudionika i za grupe gdje nema sokolara, a samo žele sudjelovati u sokolarenju sa našim treniranim sokolarskim pticama i psima.

Mogućnost jednodnevnih i višednevnih paketa sokolarenja.

PREPELICE – 01.08. – 30.09.

 • Idealo za grupe 1-4 lovca
 • Poželjno rezervirati termine lovova u 6. mjesecu

TRČKE – JAREBICE – 01.09. – 31.01.

 • Idealno za grupe od 1 – 10 lovaca
 • Mogućnost zakupa kvote – do 100 kom (cca. 5 lovova unutar 1 mjeseca – veća količina – duži period, uz fiksnu cijenu) – poželjna rezervacija do 8. mjeseca. Divljać je iz prirodnog i našeg vlastitog uzgoja. OBILNO!

FAZANI – 16.09. – 31.01.

 • Lov u individualnim grupama (1-10 lovaca)
 • prirodna divljač. Po potrebi i Vašim željama ispuštamo i iz vlastitog uzgoja
 • Mogućnost otkupa kvote!

PATKE I LISKE – 01.09. – 31.01.

 • Lov dočekom na vodenim površinama (bare, jezera, kanali, rijeka)
 • Lov iz čamca (max. 2 lovca po čamcu)
 • Izuzetno atraktivan lov, lov sa psima uz kanale i rijeku

ŠLJUKE – 01.10. – 28/29.02.

 • Karlovac od 01.10. – 01.12. – dnevni, višednevni lovovi ili višednevni aranžmani
 • U cijenama aranžmana je uključena sva odstrijelna divljač!
 • Može se kombinirati i sa lovovima na drugu divljač (patke, fazani, trčke, srne, zec, golub i divlje svinje)
 • Idealno za stravstvene lovce na šljuke i trening mladih pasa šljukara!!
 • Na terenu nema druge divljači osim šljuka!

SRNJAK – 01.05. – 31.09./SRNA I LANE – 01.10. – 31.01.

 • Lov dočekom sa čeke!
 • Pojedinačni lov – odstrel, cijela divljač i obrada! Doplata trofeja po cjeniku
 • Zakup kvote (više srnjaka) – paušalni lov – do medalje isto kao i pojedinačni lov) – medalja se nadoplačuje fiksno, bez obzira na broj CIC točaka. Za taj način lova naplata 50% od ukupne kvote unaprijed

VEPAR, NIZIME I PRASE – CIJELE GODINE/KRMAČA – 01.07. – 31.01.

 • lov sa čeke (jutro – veče) i odstrel, obrada mesa
 • Doplata trofeja u medalji po cjeniku
 • traženje ranjene divljači se posebno naplaćuje
 • min. 10 lovaca – odstrel
 • Cijena ovisi o broju lovaca i veličini kvote, a sva odstrijelna divljač je u cijeni!
 • Paušalno plačanje!

MUFLON 01.10. – 31.12.

 • Lov u Dalmaciji – šuljanjem i dočekom
 • Odstrel se plaća po jačini trofeje
 • Dodatni troškovi: prijevoz našim vozilom po terenu, obrada mesa, trofeja, kože

MEDVJED – 01.03. – 15.05. i 16.09. – 15.12.

 • Lov dočekom sa čeke na hranilištu
 • Moguć odstrel izvan i u medalji!